O NÁS 
Dětský domov a Školní jídelna v Litoměřicích je školské zařízení. Dětem, které nemohou být ze závažných důvodů ve vlastní rodině, zajišťujeme výchovnou, hmotnou a sociální péči. Do DD jsou umisťovány děti s normálním duševním vývojem, které nemohou být osvojeny nebo umístěny v jiné formě náhradní rodinné péče.