SOUČASNOST

Kapacita Dětského domova je 24 dětí, které jsou rozděleny do tří rodinných skupin. V každé skupině jsou kmenoví dva pedagogičtí pracovníci a jeden pracovník sociální péče. Pedagogičtí pracovníci pečují o děti podle jejich individuálních potřeb. Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Metodicky pedagogické pracovníky řídí vedoucí vychovatelka.Pracovníci sociální péče zabezpečují zejména noční služby a zodpovídají za stav prádla a ošacení, za hygienu a čistotu prostor své rodinné skupiny.

Děti jsou přijímány do zařízení na základě rozhodnutí soudu. Dle stupně dosaženého vzdělání a mentální úrovně jsou děti řazeny do předškolního a školního zařízení. Dětský domov spolupracuje s institucemi, které zajišťují předškolní, školní, středoškolské a vysokoškolské vzdělání. Dále také se sociálními pracovníky, zákonnými zástupci, zájmovými útvary, místními lékaři, PPP, SPC, policií ČR a kurátory pro mládež. aj.


Dětský domov je umístěn v poklidné části města Litoměřic. Domov je obklopen velkou zahradou. Zařízení se nachází uprostřed velké zahrady, ke které patří i prostory pro uložení sportovních potřeb. Druhá budova dětského domova je zrekonstruována na Startovací byt, který byl vytvořen pro studenty DD starších 18ti let.

© 2017 Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!